Privacyverklaring Clicks.nu

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 11-11-2020.

Wij als e-Boekhouden.nl (hierna “e-Boekhouden.nl” of “wij”) zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Daarom willen wij u middels deze verklaring informeren over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is SkillSource B.V., hierbij handelend onder handelsnaam e-Boekhouden.nl, geregistreerd met KvK-nummer 51432846, gevestigd te Kanaaldijk 2A, 5735 SL te Aarle-Rixtel. Deze privacyverklaring is van toepassing op het door e-Boekhouden.nl geleverde platform, genaamd “Clicks.nu” (hierna ook aangeduid als “onze website”). Indien u gebruikt maakt van ons platform en uw klanten via uw website doorlinkt naar onze website, dan dient u zelf in een privacyverklaring uw eigen klanten te informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens. Voor de verwerking van persoonsgegevens op de website van “e-Boekhouden.nl” is de betreffende privacyverklaring van e-Boekhouden.nl van toepassing.  

Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u zich aanmeldt als partner van Clicks.nu vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. De omvang van de verwerking van persoonsgegevens hangt allereerst af van de vraag of u alleen bezoeker bent van de website of dat u zich daadwerkelijk registreert als partner. e-Boekhouden.nl gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens, die nodig zijn voor het doel van de betreffende verwerking

Doel van de verwerking

Ten behoeve van het platform Clicks.nu legt e-Boekhouden.nl gegevens vast van partners (KVK-nummer, naam, e-mailadres, rekeningnummer). Het doel van de betreffende verweking is dat gegevens worden gebruikt om met u te communiceren of dat de gegevens worden gebruikt om de overeenkomst uit te voeren, zoals het uitbetalen van de commissie. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Openbaar maken

e-Boekhouden.nl zal uw gegevens nooit uit zichzelf openbaar maken. Let op: in sommige gevallen zijn wij door de overheid verplicht om gegevens naar buiten te brengen. Tevens zullen wij uw gegevens nooit verkopen of verstrekken aan derden, anders dan nodig is om onze website beschikbaar te maken en te houden.

Mogen we uw persoonsgegevens verwerken?

De grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens kan uw toestemming zijn of dat het noodzakelijk is voor de uitvoeren van de overeenkomst. Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, dan kunt u uw toestemming op ieder moment intrekken. Vanaf dat moment verwerken wij uw persoonsgegevens niet meer. Tenzij er (ook) een andere grondslag is om uw gegevens te verwerken.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

Wij nemen zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen, zodat deze gegevens bijvoorbeeld niet verloren raken. Een voorbeeld van een technische maatregel is dat uw gegevens via een beveiligde verbinding (SSL) worden verzonden als u gebruikmaakt van onze website. Ook worden uw gegevens opgeslagen op eigen beveiligde servers van e-Boekhouden.nl. Tevens hebben alleen daartoe bevoegde medewerkers toegang tot deze gegevens.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens verwerken. Maar soms zijn wij verplicht om uw gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld in het kader van wettelijke bewaartermijnen.

Delen wij uw gegevens met derden?

Om onze website beschikbaar te maken en te houden, kan het nodig zijn om gegevens te delen met andere partijen (derden). Dit kan zowel binnen Nederland zijn als binnen de Europese Unie (EU).

Geautomatiseerde besluitvorming

e-Boekhouden.nl neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit.

Gegevens wijzigen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door e-Boekhouden.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via het contactformulier. Er zal zo snel mogelijk worden gereageerd op uw verzoek, maar uiterlijk binnen vier weken. e-Boekhouden.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Websites van andere bedrijven

e-Boekhouden.nl is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van aanbieders van andere websites die via links aan Clicks.nu zijn gekoppeld. Lees daarom de privacyverklaringen van de aanbieders van deze websites door voordat u uw gegevens daar achterlaat.

Cookies

Wij verzamelen gegevens met betrekking tot websitestatistieken om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij hier onze diensten op kunnen afstemmen. Deze website maakt hiervoor gebruik van zogeheten “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om te analyseren hoe de bezoekers en gebruikers de website gebruiken. Door cookies te gebruiken zorgen wij er ook voor dat u bepaalde acties niet opnieuw hoeft uit te voeren. We herkennen de voorkeuren die u heeft opgegeven. Zodoende bespaart u tijd en is de website prettiger in gebruik. De door de cookie gegenereerde informatie (IP-adres en web-activiteit) over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van e-Boekhouden.nl of die van een derde partij. Wij gebruiker deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. U kunt de cookies verwijderen via de instellingen van uw browser. Zie voor meer informatie over in- en uitschakelen van cookies én het verwijderen hiervan in het Help-menu van uw internetbrowser. Voor de cookies van e-Boekhouden.nl is de cookieverklaring van e-Boekhouden.nl van toepassing.

Wijzigingen in privacyverklaring

Onze website en diensten worden voortdurend herzien. Hieruit volgt ook dat deze privacyverklaring regelmatig wordt aangepast. Raadpleeg deze verklaring daarom regelmatig, zodat u op de hoogte bent van deze wijzigingen.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of stuur een e-mail naar info@clicks.nu